Renovatie

In diverse situaties is het niet mogelijk om een nieuwe kas te bouwen. Vaak is de bestaande locatie al ideaal, maar  is de kas gedateerd of aan renovatie toe. Met name tuincentra waarbij het dak en de gevels aan vervanging toe zijn i.v.m. lekkage, zijn een ware uitdaging. Batist Kassenbouw is, naast nieuwbouw van tuincentra, gespecialiseerd in renovatieprojecten.

In nauw overleg met hoofdaannemer en opdrachtgever bespreken we een plan-van-aanpak waarbij de overlast voor winkelend publiek of opdrachtgever tot een minimum beperkt blijft. Het is vaak belangrijk dat de verkoopruimte open blijft en gewoon kan door draaien. Gefaseerd zorgen wij dat steeds een bepaald deel van het oude kasdek gedemonteerd wordt. ’s Avonds is het kasdek te allen tijde dicht zodat regen geen nadelige invloed heeft. Ook gaat er geen onnodige energie verloren.

Naast het demonteren en monteren van glazen kasdekken werken wij ook met kunststof stegdoppelplaten en sandwichpanelen voor een betere isolatie.

Het restmateriaal dat van de kas overblijft voeren wij verantwoord af. De opdrachtgever heeft er eigenlijk geen omkijken naar. Eventuele overlast blijft tot een minimum beperkt.